7 22 KRONIEK OVER 1921 6 8 8 16 19 21 1 Febr. 3 van Mr. J. D. Peereboom Voller, het Hoog-gerechtshof in Neder- 4 Januari. Overlijden oud-Iid van landsch-Indië. H. M. de Koningin-Moeder ondergaat met goed gevolg een operatieve behandeling. Overlijden van Mr. Ch. A. Derx, raadsheer in het Hoog-gerechtshof van Nederl.-Indië. Opening der tentoonstelling van de door Dr. H. P. Berlage gemaakte ontwerpen voor de gemeentelijke musea. Overleden J. Perk, oud-administrateur van het Departement van Koloniën. Overleden Dr. E. Wintges, oud-inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht. Ds. W. K. Hoevers, predikant bij de Evangelisch Luthersche Gemeente, herdenkt zijn 25-jarige ambtsvervulling. A. Weruméus Buning, schrijver van marine schetsen, viert zijn 75sten verjaardag. F. T. Guichenon de Chastillon herdenkt zijn 55-jarige ambtsvervulling bij het Hoofd bestuur der Posterijen en Telegrafie. De gasprijs met ingang van 1 Februari door B. en W. bepaald op 16 cents per M3. Mr. D. Fock, de nieuw benoemde gouverneur- generaal van Nederlandsch-Indië verlaat de Residentie.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 155