3 Febr. 3 6 20 KRONIEK OVER 1921 137 8 16 17 21 11 15 In eene vergadering der vereeniging „Flo- ralia” wordt het voorstel van het bestuur tot ontbinding der vereeniging aangenomen. Dr. N. B. Tenhaeff houdt voor de leden van „Die Haghe’’ eene lezing over: „de Hertogin van Berry en haar Haagsche agen tuur (1832)”. Overlijden van Mr. A. Loudon, oud- voorzitter van den Landraad te Pekalongan en oud-referendaris bij het Departement van Koloniën. Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman neemt ontslag als lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Overlijden van den notaris W. M. de Bas. In het feestgebouw „De Vereeniging” heeft plaats een oefeningswedstrijd, bij gelegenheid van het ^/s-jarig bestaan der vereeniging „Haagsche Eerste Hulp-Brigade”. Feestelijke herdenking van het 35-jarig bestaan der Christelijke Zangvereeniging „Hosanna” in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, in tegenwoordigheid van H. M. de Koningin en Z. K. H. den Prins der Nederlanden. In intiemen kring wordt in een der zalen van „Restaurant Riche” het 90-jarig bestaan herdacht der Koninklijke Zangvereeniging Cecilia’’. Overlijden van Theo Neuhuys, kunstschilder en directeur van den Koninklijken kunst handel Kleijkamp. Opening van het „Planetarium Verhaar”, gevestigd in het gebouw Westeinde 9.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 156