17 KRONIEK OVER 1921 138 22 Febr. 8 10 13 Kunstnijverheid 13 14 15 19 21 23 ?- het „Tehuis voor Indische het Prins Mauritsplein. den kunstschilder Marinus Overlijden van Mr. J. W. H. M. van Idsinga, oud-administrateur bij het Departement van Binnenlandsche Zaken en oud lid der Tweede Kamer. 2 Maart. BrandinhethulpziekenhuisaandenTapijtweg. IZVg-jarig bestaan der Gemeentelijke Instel ling voor Handelsonderwijs. Vergadering der vereeniging „Die Haghe”. Het jaarverslag wordt uitgebracht. Ter vervanging van de bestuursleden, de hee- ren Dr. H. E. van Gelder, W. s’Jacob en Mr. M. I. Duparc worden gekozen de heeren Dr. C. Hofstede de Groot, Smit en Jhr. Mr. W. G. Feith. Verder lezing van den heer J. Kalf over: „Bourgondische Bouwkunst in Frankrijk en Nederland”. Overlijden van Dr. W. P. C. Knuttel, oud- onder-bibliothecaris der Koninkl. Bibliotheek. Brand in het Museum van aan de Prinsessegracht. Benoeming van den heer H. W. Snijders tot directeur van den Gemeentelijken Tele- phoondienst. Opening van studenten” aan Overlijden van van der Maarel. Oprichting eener N ederlandsch-Duitsche V er- eeniging. De Gemeenteraad neemt het voorstel van B. en W. inzake aanleg van een tweede Scheveningsche binnenhaven aan. Overlijden van Mr. E. van Raalte, oud- minister van Justitie.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 157