26 27 5 5 9 9 3- KRONIEK OVER 1921 139 23 Maart. 1 April. 1 L. R. 11 13 13 van Mr. A. den Hoogen derhalve op 21 cents gebracht, van Jhr. Mr. W. Th. C. van van de Tweede Kamer der Staten- Overlijden op 84-jarigen leeftijd P. Th. Eijssel, oud-president van Raad der Nederlanden. Opening der tentoonstelling voor mond- en tandhygiëne in het Stedelijk Gymnasium. Overlijden op 72-jarigen leeftijd van J. Bruin- wold Riedel, oud-algemeen secretaris der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. De melkprijs wordt met 3 cents per liter verlaagd en Overlijden Doorn, lid Generaal, In den Dierentuin wordt de Nederlandsche Automobiel-Tentoonstelling geopend. Burgemeester en Wethouders vragen een crediet van f 1.900.000voor den aanleg van een „Zuiderpark” tusschen de Loos- duinsche Vaart en de Broeksloot. Overlijden op 75-jarigen leeftijd van G. Barger, oud-vice-consul van Groot-Britannië, ver tegenwoordiger der firma Crossley te Man chester. Op theologisch gebied bekend als eerste vertegenwoordiger van „de Kerk van het Nieuwe Jerusalem”. Overlijden op 85-jarigen leeftijd van Baron Taets van Amerongen, kamerheer i. b. d. van H. M. de Koningin. Overlijden op 98-jarigen leeftijd van den gepensionneerden luitenant-generaal E. J. van Bel. Opening in „Hotel Wittebrug” der tentoon stelling ten bate van Duitsche intellectueele noodlijdenden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 158