14 15 18 22 23 25 27 18 27 hl 140 KRONIEK OVER 1921 13 April. 18 Mei. een Dierenkliniek voor min- B. en W. bieden den Raad het plan voor eene geldleening, groot ƒ5.000.000.— a 6 aan. De Chineezen-vereeniging „Chung Hwa Hui’’ viert in „Hotel des Indes” haar 10-jarig bestaan. De geneesheer-directeur van de Inrichting voor Ooglijders aan de Laan van Meerder- voort, de heer C. H. Hazewinkel, herdenkt den dag, waarop hij 25 jaar geleden, aan die inrichting werd verbonden. Officieele bezichtiging door autoriteiten van het nieuwe gebouw van het Centraal Bureau voor de Statistiek aan de Oostduinlaan. Opening der Zwem- en badinrichting „de Regentes” aan de Weimarstraat. Opening der tentoonstelling, georganiseerd door de „Nederlandsche Maatschappij tot bescherming van dieren” en den „Anti-Trek- hondenbond”. Overlijden op 51-jarigen leeftijd van Mr. H. J. M. de Vries, agent van de Neder landsche Bank. Opening van vermogenden. Oprichtingsvergadering, onder presidium van Mr. P. Droogleever Fortuyn, der afdeeling ’s Gravenhage van den „Vrijheidsbond”. De leden van „Die Haghe” brengen met hunne dames een bezoek aan het Centraal Bureau voor de Statistiek aan de Oostduinlaan. Overlijden op 66-jarigen leeftijd van P. C. Moinat, waarnemend directeur van en leeraar aan de Ambachtsschool.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 159