3 Juli. 6 6 20 KRONIEK OVER 1921 142 Christelijk 8 10 10 14 15 18 28 het gebouw der aan de Chrispijn- van het Vijftig-jarig bestaan Militair Tehuis”. Eerste nationale tentoonstelling op Houtrust, van „het Nederlandsche Trekpaard”. Overlijden van Jhr. Mr. P. L. van Meeuwen, raadsheer in den Hoogen Raad der Neder landen. Onder groote belangstelling van het publiek heeft voor de illustratie van een historische roman, waarin Johan de Witt een der hoofd personen is, op het Binnenhof eene film opname plaats. Overlijden op 62-jarigen leeftijd van Mr. Dr. J. A. Loeff, oud-minister van Justitie, lid van den Raad van State. Overlijden op 69-jarigen leeftijd van Mr. A. P. L. Nelissen, oud-minister van Justitie. Opening der tentoonstelling in het gebouw der Grafelijke Zalen van ontwerpen voor de uitbreiding en verbouwing der lokalen van de Tweede Kamer, Eerste-steenlegging van Schoenmakersvakschool straat. De Gemeenteraad machtigt B. en W. om met den Staat een overeenkomst aan te gaan omtrent beëindiging van het gebruik van het terrein der Oranje-Kazerne voor militaire doeleinden. In het Gebouw voor Kunsten en Weten schappen heeft de vergadering plaats van het „Congres voor rationeele Bouwwijze”. Onder het personeel van hotels en café- restaurants breekt eene staking uit.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 161