9 20 20 144 KRONIEK OVER 1921 26 Aug. 30 5 Sept. 13 21 23 24 van het Eerste Wereld-Pluimvee- B. en W. bieden aan den Raad aan de ont- werp-gemeente begrooting voor 1922, tot een bedrag aan uitgaven van f 126.240.310,88. Opening in de Ridderzaal van de XXXste conferentie der „International Law-Asso- ciation”. Opening congres. Een groot aantal officieren en mindere sche pelingen van een te Rotterdam liggend Engelsch eskader bezoeken 's Gravenhage als gasten van het Gemeentebestuur. Ten Raadhuize wordt door den Burgemeester geïnstalleerd de Commissie, welke zich ten doe! stelt de oprichting van een nieuw stand beeld van Koning Willem II. Bij de opening van de zitting der Staten- Generaal in de Ridderzaal manifesteeren eenige vrouwen op luidruchtige wijze ten gunste van den dienstweigeraar Herman Groenendaal. In tegenwoordigheid der Koninklijke familie wordt te Scheveningen op den Strand boulevard onthuld het gedenkteeken, opge richt ter herinnering aan de diensten door Land- en Zeemacht gedurende de jaren 19141918 aan het vaderland bewezen. Overlijden van A. Royer, oud-administra- teur bij het Departement van Binnenlandsche Zaken. Opening eener dahlia-tentoonstelling in de groote zaal van het Dierentuingebouw. Opening der „Koloniale school voor Meisjes en Vrouwen” in het gebouw Westeinde 46.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 163