30 Sept. 1 Oct. 11 12 18 19 20 20 28 28 30 145 KRONIEK OVER 1921 10 Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman legt zijn taak neer als hoofd-redacteur van „De Nederlander”. Huldiging van Ir. J. E. H. Bakhuis ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als Directeur der Gemeente-gasfabrieken. 25-jarig jubileum van Dr. J. A. Cramer als Predikant bij de Ned. Herv. Gemeente van ’s Gravenhage. Overlijden op 72-jarigen leeftijd van den kunstschilder Victor Bauffe. Opening der tweede ambachtsschool van de vereeniging „De Ambachtsschool”. Viering van het 100-jarig bestaan van het „Concert Diligentia’’. In eene buitengewone zitting der Staten van Zuid-Holland wordt, ter vervanging van Mr. S. R. de Monchy, die benoemd werd tot burgemeester van Arnhem, benoemd tot grif fier der Staten Jhr. Mr. B. W. Th. Sandberg, griffier der Staten van Drenthe. B. en W. stellen aan den Raad voor de fontein op het Bankaplein te doen afbreken en de daardoor vrijkomende ruimte tot plantsoen in te richten. Overlijden op 82-jarigen leeftijd van Mr. W. A. Engelbrecht, oud-lid van den Raad van Nederlandsch-Indië. Opening van het Internationaal Schaak- tournooi in de zalen van Pulchri Studio. Prof. Dr. J. A. Cramer, benoemd hoog- leeraar te Utrecht, houdt in de Groote Kerk zijn afscheidspredicatie als predikant bij de Ned. Hervormde Gemeente.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 164