10 13 17 29 7 7 KRONIEK OVER 1921 147 25 Nov. 1 Dec. 4 11 31 Overlijden op 74-jarigen leeftijd van Mr. S. Hannema, oud-secretaris-generaal van het Departement van Buitenlandsche Zaken. De heer C. G. Kaakebeeke houdt voor de leden van „Die Haghe” eene lezing over: „lets over de beteekenis van de parodie in de letterkunde”. Huldiging van Mr. W. K. F. P. Graaf van Bylandt, oud-voorzitter der Tweede Kamer ter gelegenheid van diens 80sten verjaardag. Brand in de bakkerij „de Oude Vette Hen Overlijden op 83-jarigen leeftijd van Ds. P. Fleering, emeritus predikant der Remon- strantsche gemeente. Overlijden op 78-jarigen leeftijd van Mr. A. M. B. Hanlo, oud-vice-president van den Hoogen Raad der Nederlanden. Ds. W. L. Welter, predikant bij de Ned. Hervormde Gemeente herdenkt zijne vijftig jarige Evangeliebediening. Dr. J. Kalf houdt voor de leden van „Die Haghe’’ eene lezing over „De Gemeentelijke Monumenten verordening” Het nieuwe gebouw van de Nutsspaarbank aan het Westeinde wordt in gebruik genomen. Als gasten van H. M. de Koningin arri- veeren in de Residentie H. K. H. Prinses Alice (dochter van de Hertogin van Albany) en haar echtgenoot de Earl of Athlone en hunne kinderen. Ds. A. Chouillet, predikant der Waalsche Gemeente houdt des avonds zijne afscheids rede.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 166