6 9 KRONIEK OVER 1922 2 Januari. Officieele opening 3 4 5 13 16 voor over de leden „Een Onder vele blijken de kunstschilder H. J. 70sten geboortedag. Overlijden van J. Bodaan, oud-hoofdinspec- teur van het Gemeentelijk Bouw- en Woning toezicht. van het Haagsch kantoor der Algemeene Centrale Bankvereeniging, Bankvereeniging voor den Middenstand. Voor het eerst sedert het uitbreken van den wereld-oorlog heeft ten Hove weder eene groote gala-soirée plaats. Prof. Dr. W. Martin houdt van „Die Haghe” eene lezing eeuw in het Mauritshuis”. Overlijden van A. J. Fehr, oud-hoofdcommies bij het Departement van Binnenlandsche Zaken. Bij Koninklijk Besluit wordt de Haagsche Academie van Beeldende Kunsten aangewezen als bevoegd om bij de faculteit der letteren en wijsbegeerte aan de Rijks Universiteit te Utrecht een bijzondere leerstoel te vestigen tot het geven van onderwijs in de oude kunstgeschiedenis van Egypte en Voor-Azië. 25-jarig ambtsjubileum van Ds. J. Douma, predikant bij de Gereformeerde kerk alhier, van belangstelling viert van der Weele zijn

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 167