J- P- 12 20 22 26 29 KRONIEK OVER 1922 152 8 April. 8 11 t 16 den oud-resident G, J. P. de 17 23 23 it J. C. Vermaas, gepensioneerd en Be van Scheveningen. het echtpaar Moot als directeur van het Gemeentelijk Bestede- Het voormalig Hotel Royal, ter beschikking gesteld van de vereeniging „Ons Thuis”, wordt als tehuis voor vrouwen officieel ge opend. Overlijden van hoofd-onderwijzer te Scheveningen oefenaar der geschiedenis Afscheid van en directrice lingenhuis. Afscheid van J. P. van der Haas, als hoofd van de Weeshuisschool der Ned. Herv. Gemeente. Overlijden van den gepensioneerden luite- nant-generaal der Artillerie J. de Waal. Overlijden van den oud-resident G. J. P. de la Valette. In een der zalen van Hotel de Wittebrug wordt een congres geopend van de „Federa tion Horticole Professionelle Internationale”. Overlijden, ten Koninklijken Paleize, van Groothertogin Marie van Mecklenburg, moe der van Z. K. H. den Prins der Nederlanden. Officieele opening der Joodsche Synagoge aan de Haringkade te Scheveningen. Overlijden van M. M. Couvée Jr., directeur van den Grooten Koninklijken Bazar, lid van den Gemeenteraad. Officieele opening van de /Eneas Mackay- school voor M. U. L. O. aan de Acaciastraat. De secretaris-generaal van het Departement van Oorlog, A. J. Doorman, treedt als zoo danig af en wordt bij die gelegenheid door den minister gehuldigd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 171