f 20 23 26 KRONIEK OVER 1922 153 30 April. 8 8 9 17 30 31 f 3 5 van van de de Algemeene aan de Vaal- Mr. C. P. D. Pape, oud en oud-lid van den Ge- Overlijden van den vice-admiraal P. ten Bosch, oud-lid van den Raad van State. Overlijden van notaris Mr. A. J. B. Rijke. Etalage-wedstrijd ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum der coöperatie „de Vol harding”. Onder vele blijken van belangstelling viert Zuster Maria Theresia, werkzaam in het R.K. Ziekenhuis haar gouden kloosterjubileum. De vijf-en-dertig-jarige werkzaamheid van het Leger des Heils in Nederland wordt door de Haagsche brigade plechtig herdacht in eene bijeenkomst in het Alhambra-theater. Herdenking in Hotel de Twee Steden van het vijftig-jarig bestaan der vrouwen-orga- nisatie „Tesselschade”. Overlijden van H. J. Rinnooy, oud-hoofd- commies bij het Departement van Financiën. B. en W. dienen bij den Raad een voorstel in tot bouw van een nieuw stadhuis op het terrein der afgebrande Oranjekazerne. Officieele opening door den Minister Onderwijs enz., Dr. J. Th. de Visser, de Vakschool voor schoenmakers aan Chrispijnstraat. Overlijden van auditeur-militair meenteraad. Opening der leeszaal van Coöperatieve Bouwvereeniging rivierstraat. Vijf en twintig-jarig ambtsjubileum van den hoofdcommies bij den Dienst der Gemeente werken, F. van Rossum.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 172