24 Juli, i 27 29 31 30 30 5 J KRONIEK OVER 1922 156 1 Aug. 15 15 18 24 van het Stedelijk Gymnasium Meerdervoort wordt een met daaraan verbonden ten van Suchtelen, Delegatie ter Haagsche Conferentie aange boden. De Gereformeerde Kerk van 's Gravenhage schrijft een prijsvraag uit voor het ontwerp van een kerkgebouw met kosterswoning enz. op een terrein aan de Fahrenheitstraat. Overlijden van Ch. Joosten, oud-hoofd- commies bij den Raad van Toezicht op de spoorwegdiensten. Overlijden van jhr. G. H. E. arts. In het gebouw aan de Laan aan R.K. congres toonstelling gehouden. Vijftig-jarig bestaan der Christelijke Zang- vereeniging „Oefening en Stichting”. De deken van ’s Gravenhage, H. A. Th. van Dam, herdenkt zijn vijf en twintig-jarig priesterschap. Veertig-jarig priesterschap van Pastoor C. C. Vermeulen van de Agnes-Parochie. Faillissement der Zuid-Hollandsche Crediet- Vereeniging. Vijf-en-twintig-jarig jubileum van Dr. A. F. A. M. van Dommelen, als regent van het R.K. Wees- en Oude-liedenhuis. Opening der „Dr. Herman Bavinckschool” aan de Fahrenheitstraat. Inwijding, door den Bisschop van Haarlem, der R.K. parochiekerk van de H. Familie aan het Kamperfoelieplein. De Raad van State vergadert voor de laatste maal in de zaal aan het Binnenhof, waarin

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 175