9 20 23 26 KRONIEK OVER 1922 157 6 Sept. 8 14 15 18 van A. Rodriguez Pereira, opper de Portugeesch Israëlitische ge- dit Hoog College sedert 1815 zijne bijeen komsten heeft gehouden. De zaal is afgestaan ter uitbreiding van de localiteit der Tweede Kamer. Veertig-jarig jubileum van den hoofd opzichter bij de Gemeente-gasfabrieken, W. A. Moerland. Herdenking van het 75-jarig bestaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en inwijding van het eigen gebouw van het Instituut aan de Princessegracht Overlijden van J. C. Uhl, oud-directeur van het Christelijk Militair Tehuis aan de Heemskerckstraat, voorzitter der afdeeling Den Haag van den Bond van oud-onder- officieren. De Kroonprins van Italië, vergezeld van eenige officieren van een te Amsterdam liggend Italiaansch opleidingsschip, brengt een kort bezoek aan de Residentie. Veertig-jarig jubileum van J. Pelser, hoofd der Marnixschool aan de Ferdinand Bolstraat. In tegenwoordigheid van verschillende auto riteiten heeft de officieele opening plaats van den Haagschen Opleidingcursus voor Montessori-leiders. Overlijden rabijn van meente. Bij gelegenheid van de opening van den nieuwen stal geeft de bereden brigade der Haagsche politie een ruiterfeest. Onthulling door H. M. de Koningin van het monument aan den Ouden Scheveningschen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 176