2 6 9 KRONIEK OVER 1922 159 19 Oct. 24 1 Nov. 4 8 11 13 28 31 den luite- van den van het vijf en twintig van „Nationaal Grondbezit”. i Mr. J. Carsten, oud-officier André Spoor wordt ter gelegenheid van zijn veertig-jarig jubileum als musicus gehuldigd in een der zalen van „Pulchri Studio”. Feestelijke herdenking van het vijf en twintig jarig bestaan van den Koningin Wilhelmina- Bond. Overlijden van Dr. N. A. J. Voorhoeve. De Raad van State vergadert voor de eerste maal in zijn nieuwe vergaderzaal aan het Buitenhof. In de groote zaal van het Koninklijk Conser vatorium wordt de componist Jan Wagenaar ter gelegenheid van zijn zestigsten verjaardag gehuldigd. Vijf en twintig-jarig jubileum van nant-generaal F. de Bas, als directeur het Krijgsgeschiedkundig Archief van Generalen Staf. Feestelijke herdenking jarig bestaan Overlijden van van Justitie. Overlijden van Dr. A. H. Nijland, oud- directeur van het Instituut-Pasteur te Wel tevreden. Frits Lapidoth houdt voor de leden van „Die Haghe” eene lezing over Jan van Hoven, den Haagschen tooneelspeler-dichter uit de 17e eeuw, die een tabakswinkel had op het Spui. Onder voorzitterschap van Dr. D. Albers heeft de oprichtings-vergadering plaats van het „Jack London-Verbond”. Overlijden van Jac. den Duik, oud-lid van den Gemeenteraad.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 178