14 Dec. 20 20 20 22 25 28 29 15 17 KRONIEK OVER 1922 161 „De aesthetica in rt 11 Prof. dr. I. van Dijk, oud- de Rijks-universiteit te H. W. L. Wisdom Jr., gedu rende lange jaren diaken en regent-boek- houder van de Gestichten der Ned. Herv. Gemeente. Van de pui van het Raadhuis heeft de afkondiging plaats der herziene Grondwet. Haghe” eene lezing over: de Stadhuisplannen”. B. en W. stellen voor de gemeente te ver- deelen in 3 wijken, en wel: le. eene Industrie wijk, 2e. eene Gemengde wijk, 3e. eene Woon wijk. Overlijden van den notaris Mr. L. Eikendal. W. A. Schroot, oud-lid van den Gemeente raad en oud-voorzitter van „de Haagsche Ambachtsschool” viert onder vele blijken van belangstelling zijn 90sten verjaardag. Herdenking van het twee honderd-jarig be staan van het kerkgebouw der Oud-katho- lieken in de Juffrouw Idastraat. Overlijden van B. A. Fellinga, oud-leeraar aan de H. B. S. Opening van het Vrouwenpaviljoen der Lig- hallen van de ’s Gravenhaagsche vereeniging tot bestrijding der Tuberculose aan de Door- nikschestraat. Feestelijke herdenking van het zeventig jarig bestaan van het schaakgenootschap „Discendo Discimus”. Overlijden van hoogleeraar aan Groningen. Overlijden van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 180