R. I. P. 8 IN MEMORIAM I. J. L. HAGERAATS Hageraats was een man van stipte plichtsvervulling en zeer strenge levensopvatting. Zijn nagedachtenis zal door allen, die hem van nabij hebben gekend, in eere worden gehouden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 18