ALPHABETISCH REGISTER 173 142 U. V. 158 W. 70, 36 143 152 75, 159 128, 151 4, 6 6, 82 135 Waal, J. de Wagenaar, Dr. Johan W agenbrug W armoezierstraat. Warmond Wassenaar Wassenaer, Admiraal baron van Wassenaarscheweg Biz. Toren van de Groote Kerk 48, 57 Treilerstraat127 Trip van bert Dominicus Tripstraat Tulpstraat Turnhout Tuijn, A. Tweede Kamer, Verbouwing der Zoudtlandt, Jhr. Al- 126 126, 127 127 98 146 Uhl, J. C. Utrecht Utrecht, Bisschop van Utrecht, Vrede van Valkenburg. Vechtstraat Veer, Anna de Veer, Gerardus de Veer, Hendrik de Veer, Johanna de Veer, Wilhelmus de Velius Venlo Vermaas, J. C Vermeulen, Pastoor C. C. Verspijck, H. D. R. Vianen Viehoff, J. Th. Vierhoekjes Vierne 157 65, 87, 123 46 (n. 2) 97 Vaalrivierstraat153 Vakschool voor banketbak kers, Avond-158 Vakschool voor schoenmakers 153 Valette, G. J. P. de la.152 31 (n. 1) 127 87 87 87 87 87 117 15 9, 152 156 146 31 (n. 1) 77 40 70 Blz. Vincentius van Paulo, Ver- eeniging van den H..141 Vinkeles101 Visch-afslager44 Vischmarkt57 Visschershaven10 Visscherijbedrijf11 Vlaardingen. .14, 108, 122 Vlac, Arian105 Vleetstraat127 Vliet110 Vogel, Thomas de 93 Vogel, W. de154 Volendam6 Vollenhove131 Vollenhove, D. J37 Vollenhoven, C. van .132 Voorburg 31 (n. 1) 104, 111,122,135 Voorhoeve, Dr. N. A. J. 159 Voorhout. 6, 31 (n. 1) 38 (n. 1) Vrienden der armen, Vereeni- ging Vriendschap en Oefening, Lees gezelschap Vries, Mr. H. J. M. de 13 140 Vrouwenraad, Internationale. 130 Vrijheidsbond 140, 141 Vürtheim Gzn., J. J. 133 Vijverberg38 (n. 1)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 192