„DIE HAGHE” OVER 1921 177 de com- 12 J. Smit, 2e Secretaris. Jhr. Mr. W. G. Feith, Penningmeester. Dr. W. Moll, Redacteur. Dr. A. W. Bijvanck. Dr. W. W. van der Meulen. Mr. J. A. G. Verspyck Mijnssen. Commissie voor de lezingen Dr. C. Hofstede de Groot. Dr. W. W. van der Meulen. F. C. van der Meer van Kuffeler. de uitgave van geschriften Commissie voor Dr. W. Moll. Dr. A. W. Bijvanck. J. Smit. Zeer tot leedwezen van het bestuur en ongetwijfeld ook van de leden zag de heer Verspyck Mijnssen zich om gezondheidsredenen genoodzaakt het secretariaat neer te leggen. Met groote toewijding heeft de afgetreden functionaris zich steeds van zijn taak gekweten en heeft hij de Vereeniging ten zeerste aan zich verplicht. Gelukkig bleef hij als bestuurslid behouden en missie voor de excursies, waarvan de heer Mijnssen deel uitmaakt, zal ongetwijfeld dankbaar profiteeren van zijn ervaring, opgedaan bij de vele, door hem zoo nauwgezet geregelde uitstapjes. Als gevolg van de in het Huishoudelijk Reglement aangebrachte wijzigingen ging het bestuur over tot het instellen van drie commissies van advies voor de voor naamste onderdeelen van zijn taak. De commissies waren als volgt samengesteld

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 196