1 IN MEMORIAM P. HOOGENRAAD. fc f J. C. VERMAAS DOOR Toen de heer J. C. Vermaas in 1871 uit’s Gravenhage als onderwijzer bij het openbaar onderwijs naar Scheve- ningen werd overgeplaatst, wist men van het dorp niet veel meer, dan dat het des zomers opleefde en gedurende eenige maanden een kleine reputatie genoot als badplaats. Tijdens dat badseizoen werd af en toe wel door de Haagsche nieuwsbladen aandacht geschonken aan wat daar voorviel, maar nauwelijks was het seizoen ten einde of er werd over het dorp niet meer geschreven. Toch was de visscherij niet onbelangrijk en bestond er een handel die wel van beteekenis was. Een stranding van een groot zeilvaartuig en de moei lijke redding van de opvarenden trokken in den winter van 1876 echter de mannen van de pers naar het strand en men gevoelde, dat het zeedorp altezeer buiten het badseizoen veronachtzaamd was in de kolommen van de dagbladen. Het dagblad „Het Vaderland” zocht daarom een specialen correspondent voor Scheveningen en vond dien in den heer Vermaas. Door den heer A. E. Maas, den reeder van groot verstand en van ondernemenden geest, werd Vermaas in de reederskringen geïntrodu-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 19