J. Smit. 186 JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING Geldmiddelen. Door een uiterst zuinig beheer, waaraan vooral de secretaris een ruim aandeel had door de economische Mr. H. Zillesen, Voorzitter. Dr. C. Hofstede de Groot, Onder-Voorzitter. F. C. van der Meer van Kuffeler, Secretaris. Jhr. Mr. W. G. Feith, 2? Secretaris. J. Smit, Penningmeester. Dr. W. Moll, Redacteur. Dr. W. W. van der Meulen. Mr. J. A. G. Verspyck Mijnssen. Mr. M. Rijke. waren gedurende het afgeloopen jaar De commissies als volgt samengesteld: Commissie voor de uitgave van geschriften Dr. W. Moll. Dr. C. Hofstede de Groot. Mr. M. Rijke. F. C. van der Meer van Kuffeler. Commissie voor de lezingen Dr. W. W. van der Meulen. Jhr. Mr. W. G. Feith. Commissie voor de excursies Mr. H. Zillesen. Mr. J. A. G. Verspyck Mijnssen. Mr. M. Rijke. Jhr. G. A. A. Just de la Paisières.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 205