„DIE HAGHE” OVER 1922 187 Bijeenkomsten. van de 100-jarige huisvesting van het van Schilderijen in het Mauritshuis, Ter herdenking Koninklijk Kabinet hield Prof. Dr. W. Martin op Woensdag 4 Januari een voordracht getiteld: Een eeuw in het Mauritshuis. Spreker behandelde achtereenvolgens de geschiedenis van het gebouw en die van de verzameling, een en ander toegelicht door lichtbeelden. Onder de vele be langstellende toehoorders bevond zich een vertegen woordiger van H. M. de Koningin, terwijl ook de eere-voorzitter Mr. J. A. N. Patijn aanwezig was. De tweede bijeenkomst in dit jaar vond plaats op Maandag 3 April, waarin als spreker optrad Mr. J. Limburg, die tot onderwerp hadDen Haag als inter nationaal centrum. Spreker splitste zijn voordracht in drie gedeelten en behandelde eerst Den Haag als centrum van interna tionaal mondain verkeer in de 17e eeuw, toen vele edellieden, geleerden en verdreven vorsten naar den Haag kwamen. Het tweede gedeelte: Den Haag als centrum van diplomatieke intrigue, als hoedanig het verzorging der circulaires en convocaties, was over het loopende boekjaar een voordeelig saldo van f 118.231/2 verkregen. Een belangrijke uitgave eischte het Jaarboek in totaal f 1867.19 terwijl de bijzondere publicatie Den Haag in den Geuzentijd, die aan alle leden gratis werd toegezonden, werd gesubsidieerd met een bedrag van f 1900.— uit de gewone inkomsten de geraamde kosten voor een Jaarboek verhoogd met een bedrag van f 783.50 aan bij de Vereeniging ingekomen parti culiere bijdragen, waarnevens de bearbeiding der nota- rieele protocollen in totaal f 1319.60 verslond.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 206