„DIE HAGHE" OVER 1922 191 de excursie van den Sneek op 2224 Juni. naar Haarlem op de deelname niet van de partij. Het de reis per gezelschapsauto de A. M. O. V. A. M. te doen, stuitte af op gebrek waarna de trein van 4.50 de tochtgenooten naar de residentie terugvoerde. Eenige leden namen deel aan Ned. Oudheidkundigen Bond naar De zomer-excursie is gehouden Zaterdag 8 Juli. Ook ditmaal was groot, slechts 20 personen waren aanvankelijk voornemen om van ---------- aan deelname. In Haarlem werd begonnen met een extra-nummer, nl. een bezoek aan het Frans Hals museum, dat in race- tempo werd bekeken, waarna een korte wandeling het gezelschap naar het atelier voor gebrand geschilderd glas van den heer W. Bogtman bracht. De eigenaar gaf eene uiteenzetting van de verschillende onderdeelen van het bedrijf. Het was te betreuren dat het juist Zaterdag was, zoodat geen groot werk onderhanden was. Per tram werd vervolgens Café-restaurant Brinkman bereikt, waar het noenmaal gebruikt werd De middag werd besteed aan een langdurig bezoek aan de Kunstverzamelingen van Teyler's Stichting. Hier was de heer H. Buisman de vriendelijke leider. Het gezelschap keerde van deze wel wat vermoeiende excursie te half vijf naar den Haag terug. In de eerste dagen van het jaar is het Jaarboek rond bezorgd. Het loopt over de jaren 1921 en 1922, zoodat voor 1922 geen afzonderlijk Jaarboek is verschenen. Het bedrag dat hiervoor op de begrooting stond, is besteed als subsidie voor de uitgave van het door ons bestuurslid den heer J. Smit samengestelde boekwerk: Den Haag in den Geuzentijd. Dit boek, dat vooral Verdere werkzaamheden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 210