OP 1 JUNI 1923. NAAMLIJST DER LEDEN VAN DE VEREENIGING „DIE HAGHE” Beschermvrouw Hare Majesteit de Koningin. Beschermheer Hertog Donatrice Donateur C. B. Schuurman, Anna Paulownastraat 109. Eere-Voorzitter 's Gravenhage, Eereleden Z. K. H. de Prins der Mr. J. A. N. Patijn, Burgemeester van Groot Hertoginnelaan 18. van Mecklenburg, Nederlanden enz. enz. Hare Majesteit de Koningin-Moeder. F. L. Geldmaker Jr., Edisonstraat 78. Mr. S. van Houten, Riouwstraat 6. Jhr. Mr. Dr. H. A. van Karnebeek, Kneuterdijk 20. A. J. Servaas van Rooijen, Van Speijkstraat 162. E. C. baron Sweerts de Landas Wyborch, Korte Voorhout 7. 13

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 212