194 NAAMLIJST DER LEDEN Bestuur Leden. Backer, Jhr. W. J., Anna van Saxenstraat 22. Backer, mej. E. G. de, Koningin Emmakade 152. Bake, Mr. C„ Riouwstraat 19. Bakker Schut, P., Cornells Jolstraat 101. Bakker Schut, mej. C. Frederik Hendriklaan 167. Bannier, mr. G. W., Hugo de Grootstraat 84. Barmen 't Loo, dr. J. H J. van, Nassauplein 12. Bas, mr. J. H. de, Amsterdam, Marnixstraat 344. Bas-Scheurleer, mevr, de wed. W. J. M. de, Nassaulaan 21. Bastet, F. D., Sweelinckstraat 14. Baud, Jhr. mr. W. V. R. K„ Parkstraat 38. Becht, dr. C. L. G., Javastraat 54. van Blokland, Wassenaarschekade 10. Dr. C. Hofstede de Groot, Voorzitter, Lange Voorhout 94. Dr. H. E. van Gelder, Ondervoorzitter, Antonie Duyckstraat 155. F. C. van der Meer v. Kuffeler, Eerste Secretaris, Louise Henriëttestr. 15. Jhr. Mr. W. G. Feith, Tweede Secretaris, Voorburg, Prinses Marianne- laan 44. J. Smit, Penningmeester, Louise de Colignystraat 49. Dr. W. Moll, Redacteur van het Jaarboek, Malakkastr. 170. Jhr. Dr. W. A. Beelaerts Dr. W. W. van der Meulen, Statenlaan 98. Mr. M. Rijke, Laan van Meerdervoort 178. Aalst, dr. Th. van, Hugo de Grootstraat 75. Abendanon, mr. J. H., Jan van Nassaustraat 43. Aberson, mr. F. N. L., Bezuidenhoutsche weg 241. Aken, mr. N. A. M. van, Beeklaan 514. Albers, mr. dr. D., Johan van Oldenbarneveltlaan 61. Alexander, A„ Van Speykstraat 193. Alphen, F. van. Rustenburgweg 2. Ament, J. B., Wilhelmina van Pruisenstraat 83. Ameyden van Duym-Heineken, Mevr, de wed. M. E. van, Riouwstr. 143. Andrée Wiltens, mr. M. L., Laurens Reaelstraat 4. Andriessen, W. C. N„ Nassau Odijckstraat 6. Antheunissen, W., Acaciastraat 26. Arntzenius, W. N., Louise de Colignystraat 27. Aumerie, F. L. G. d'. Prins Willemstraat 19.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 213