198 NAAMLIJST DER LEDEN Stolbergplein 12. Evers-Juynboll. mevr, de wed. C. W., Hooge Nieuwstraat 33. Everts, Jhr. C. D. A. G., 2e Schuytstraat 354. Eysinga-Kluit, mevr, de douair. jhr. mr. F. t®. van, Wagenaarweg 13. Fabius, Prof. mr. D. P. D.. Delistraat 35. Feith, Jhr. F., Prins Mauritslaan 55. Feith, Jhr. mr. H. O., Adelheidstraat 13. Fentener van Vlissingen, mr. A., Juliana van Filippo, dr. J. D., Koningin Emmakade 161. Fles, G., Bazarlaan 64. Foekens. J. E., Frankenslag 340. Fontein Tuinhout, mevr, de wed. F. R., Nassauplein 9. Francken, mr. W., De Ruyterstraat 84. Frederiks, J. A., Bazarstraat 13. Frentrop, A. J. C. M.. Wagenstraat 57. Fruin, Prof. mr. R.. Willem de Zwijgerlaan 25. Furnée, mr. W. E. K., Adriaan Goekooplaan 1. Gaastra, mej. dr. D., Lubeckstraat 28. Gallois, mr. H. C., Koninginnegracht 65. Gelder, W. van, De Perponcherstraat 127. Gerlach, L. W. C., Van Speykstraat 36. Gerlings, J. Th., Klatteweg 10. Gerritsen, mr. F. H. Carbentus, Trompstraat 320. Geuns, dr. Chr. B. van, Jacob Mosselstraat 13. Geus, dr. G. A. de, Dr. Kuypet straat 13. Geus, mej. J. de. Bezuidenhoutsche weg 377. Gevaerts, Jhr. mr. P. O. H Van Hoornbeekstraat 24. Gildemeester, dr. F. van Gheel, Toussaintkade 51. Gils, dr. J. B. F. van, Laan van Meerdervoort 321. Gips, J. W., 2e Sweelinckstraat 171. Goddard, G. P. F., Van Beverningkstraat 19. Goedhart, P., Koningin Mariastraat 18. Goekoop-de Jongh, mevr, de wed. Dr. J. S., Scheveningscheweg 24. Goes van Dirxland-Fransen van de Putte, mevr, de douairière L. H. baronesse van der, Sophialaan 9. Goes van Naters, mr. A. van der, Baarn, Emmalaan 10. Gonsalves, mr. Th. C., Buitenhof 48a. Goossens van Eyndhove, A. E. G., Bierkade 114. Goot, mr. D. van der, Lange Voorhout 27a. Goot, dr. D. H. van der, Sweelinckstraat 4. Goudoever, H. van, Sweelinckstraat 25. Graaf, J. J., Overveen, Huize Duinrust.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 217