NAAMLIJST DER LEDEN 203 Obreen, mr. H. C., Johan de Wittlaan 8. Opstelten, I. W., Bezuidenhoutsche weg 27. Oven, E. van, Wagenstraat 105. O ving, H. E., Hoogeweg 6. Navis Hzn., L., Prinsegracht 53. Nederburgh, mr. C. B., Vivienstraat 7. Neiszen, mr. F. H., Koninginnegracht 99. Niet, dr. A. J. de, Prins Willemstraat 25. Nieukerken, J. J. van, Van Speykstraat 38. Nispen tot Sevenaer, Jhr. E. O. M. van, Mauritskade 6. Nijhoff, W., Lange Voorhout 9. Pannekoek, G., Rijswijk. Oranjelaan 83. Pannenborg, mr. W. A., Verhulststraat 28. Pater, dr. J. C. H. de, 2e Van Blankenburgstraat 140. Pauwels, W. G., Laan van Meerdervoort 53e. Pelkwijk, mr. dr. G. A. W. ter, Van Speykstraat 31, Peltzer, H. M. F. G Delistraat 67. Penn—van Kappen, mevr, de wed. C,, Frankenslag 76. Pestel, Jhr. W. F. A. van, Mauritskade 17. Peursem, G. J. van, Zeestraat 40. Philips, mr. A., Badhuisweg 232. Pierson, N. G., Belvédèreweg 1. Plantenga, mr. J., Laan van Nieuw Oost Indië 7. Plemp van Duiveland, mr. L. Riouwstraat 17. Polvliet, mr. P., Tolweg 1. Pompe van Meerdervoort, Jhr. dr. N. J. F., Mauritskade 51. Pool. Ch. A. E., Papestraat 23. Poortman, J. J., Frederik Hendriklaan 233, Meulen, F. P. ter, Nassau Dillenburgstraat 47. Michiels van Verduynen, mr. L. P. M H. baron, Lange Vijverberg 15. Moerman, J. J., Valkenboschkade 121. Mol van Otterloo, H. de, Driebergen, Huize De Horst. Molhuijsen, dr. J. A., Bazarstraat 18. Mondt Jr., A., De Ruyterstraat 44. Mos, mr. M. de, Badhuiskade 3. Moulijn, S., Van Weede van Dijkveldstraat 101. Mouton, M., Nassauplein 16. Muller, dr. H. P. N., Boekarest. Muller, mr. Joan, Bentinckstraat 139.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 222