14 IN MEMORIAM J. C. VERMAAS Fiet laatste werk van Vermaas is geweest: „DeHaring- visscherij van 1795 tot 1813” een uitgave van de Firma Dorsman en Odé te Vlaardingen. Het bleef onvoltooid door Vermaas, doch de archivaris van Vlaardingen bewerkte de jaren 1812 en 1813, zoodat het toch com pleet het licht kon zien. Zoo heeft de heer Vermaas zijn arbeid en talenten gegeven voor Scheveningen, dat hij liefhad en waar hij ook heel veel waardeering heeft genoten. Al wat uit zijn handen kwam was wel verzorgd en wat hij schreef is lezenswaard. Hij had talent om te ordenen en wist het verband der dingen te vinden, zoodat wat hij in zijn geschriften ons achterliet voor de Scheveningsche geschiedenis en voor die der visscherij in het algemeen van groote beteekenis mag heeten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 25