s BIJDRAGE TOT DE GESCHIEDENIS DER GROOTE OF ST. JACOBS-KERK EN MEDE TOT DIE VAN HET DORP „DIE HAGHE” Onder onze nog bestaande middeneeuwsche kerken is deze Sint-Jacobs-kerk het meest karakteristiek Neder- landsche Kerkgebouw. Die oude kerk in het Jaarboekje van „Die Haghe” van 19©0 uitvoerig door mij beschreven en in afbeeldingen x) gegeven, is nadien, is in de jaren 1912—1920 gerestau reerd, waarbij omtrent haar verleden eenig meerder licht is gekomen, eene aanvullende studie wenschelijk makend. Ik had gehoopt, dat Jhr. Mr. O. J. A. Repelaer van Driel zelf de restauratie dezer kerk, welke hem in de jaren 1912 tot en met 1920 zooveel moeite, beleid, zorg en geduld heeft gekost, zou hebben beschreven, maar zulks bleek helaas niet het geval te zijn. Niemand beter dan hij toch, had zulks kunnen doen. i 0 DOOR C. H. PETERS. x) Van die afbeeldingen zijn enkele nu overgenomen. In de binnenkort verschijnende Ve aflevering van de Hist. Atlas van ’s Gravenhage, geheel aan deze kerk gewijd, worden opgenomen, behalve een plattegrond, meerdere doorzichten binnen de kerk, zooals zij nu is, genomen naar de pracht-photo’s, door P. A. Antonietti, ambtenaar bij het Rijksbureau voor Monumentenzorg, voor dat bureau genomen en daartoe afgestaan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 30