GROOTE OF ST. JACOBS-KERK 33 over- elke dwars-schip, de kapel tegen den noord-beuk 3 ten volle gerijpt waren, daarvan af te dwalen en zoe kende te blijven, tot nu toe bijna, zulks niet weinig tot nadeel voor hetgeen zij tot stand brachten. Die teekening van den plattegrond der St. Jacobs- kerk, ten jare 1540, is een waardevol document, een zeldzame vondst, zij was van veel nut tijdens hare restauratie; van alle kapellen daarop aangegeven, voor zooveel verdwenen of bij de verbouwing der kerk ge wijzigd, is toen de aanleg der fundeering teruggevonden. Die teekening, op eene schaal van 21/2 m.m. per M. toont, behalve een hoofdingang door den „tooren”, die tot portaal diende en bleef dienen, tot na zijn dracht aan de burgerlijke gemeente in 1810, aan zijde drie ingangen, gemerkt ,,S” waarvan vier met uit gebouwde tocht-portalen. Bezuiden, waar nu de hoofd ingang is tot de kerk en de nieuwe kosterij met het administratie-kantoor, lag toen de veelzijdig voorsprin gende kapel „L” met een altaar gewijd aan Cosmos en Damiaenbeoosten van deze de ruime in steen over welfde nog bestaande graf-kapel van Assendelft, iets verder de kapel „J" van den Heiligen Geest, ten behoeve der Heilige Geest-meesters, belast met de bezorginge der armen en blijkens oorkonde in 1403 begiftigd. In den zuid-oostelijken buitenhoek van dwars- schip en koor-omgang ligt de ruime kapel „H”, van het Heilige-Kruis, die nog bestaat en daarnevens „G”, de Sacristy, nu herbouwd, overwelfd en tot berging van het kerkelijk archief dienend. Bezijden den noord-ooste- lijken koor-ingang liggen naast elkaar de kapel „F” van het Heilige Graf, de kapel „E”, van het Heilig Sacrement en de kapel „D”, van St. Anna in den noord-ooste- lijken hoek van koor-ingang en „C”, gewijd aan St. Maria, en,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 48