BIJDRAGE TOT DE GESCHIEDENIS DER 34 aen er 15 westwaarts de overwelfde graf-kapel „B”, van de familie Boot en „A”, die van de familie van de Werve, terwijl de zeszijdige kapel „M”, bewesten tegen den zeszijdigen toren, tot doop-kapel diende. Behalve de 8 altaren in die kapellen, staan tegen de kolommen en in de zijbeukenbinnen het hooge choor 2 gestoelten elk met 6 zitplaatsen voor de canunniken der Hof-kapel; en terzelfde plaatse als nu bevindt zich de preekstoel. Lang is de kerk echter niet in het rustige bezit van hare altaren, beelden en van haren na den brand van 1539 vernieuwden inventaris gebleven, want in het laatst van Augustus 1566 is zij, wel niet met goedvinden of ver gunning van het Hof van Holland, maar zonder voldoend verzet van die zijde, bevreesd voor erger als men was, gedurende 2 of 3 dagen deerlijk gehavend. En, nauwelijks was de schade daar.door aangericht tegen het midden van 1567 eenigszins hersteld 1), of, na het ontzet van In de rekeningen van de ontvangsten en uitgaven voor de kerk in het jaar 1567, komen onder de rubriek: „Alderhande vuytgheven” voor de volgende posten: „van de poeyen van 't heijlige Sacramenthuijs dat bij de kereke- breeckers omgeworpen en vernielt was" „vant houdtwerek en ijzerwerek van de affgebroecken aultaren, baneken, stoelen en anders, vuyt dat heyligh graff te ontruijmen” „gerepareert die banek dair maritghen voir thèijlich sacrament inne zit; dat houdt met oultaer int heijlich graff gemaeckt, en een arm dair die schael dair die kinder inne gewoegen werden van nieufs gemaeckt te hebben, alsoe die geheel gebroecken was, en die engelen opte traliën van 't choir wederomme opgezet te hebben” „betaelt Claes pietersz. goudtsmit van de silvere monstrantje te soulderen en te repareren tgene daeraen gebroecken was" „voir 't maecken van de blaesbalgen vant groote orgel" „betaelt Augustijn van den tabernakel die int kereksmijten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 49