GROOTE OF ST. JACOBS-KERK 51 werk besloten gedeelte der kap-balken te zijn vergaan en muurplaat, gootbodem en goot vernieuwing te eischen. Het koor-torentje, welks gewicht en welks trilling bij storm, niet laag genoeg in de koor-bekapping bleek te zijn overgebracht, stond niet meer te lood, helde een 25 c.M. over, vroeg dus mede voorziening en versterking. Binnen bleken de kolommen, het boven-koor dragend, bij den brand erg beschadigd en nadien onvoldoende voorzien te zijn, tal van losse zandsteen-blokken werden nu vervangen, aan de kapitelen hun lijst- en blad-werk hergeven, aan de basementen hun zandsteenen pronlee- ringen en de spits-bogen vroeger met wat rietwerk en gips bijgewerkt, weder in behoorlijken toestand gebracht. Het gestucadoorde plafond, tegen de balken der koor-bekapping, werd vervangen door een vlak eiken ster-gewelf, met zijn ribben rustend op de aanwezige muur-colonnetten en in de triforium-nissen eene zand steenen balustrade aangebracht. Drie der elf steenen ster-gewelven van den koor- omgang bleken gekraakt en met behulp van ijzeren liggers aan de bekapping te zijn opgehangen, deze werden voor zooveel noodig uitgebroken en ver nieuwd de vensters van dien omgang bij den ombouw met woningen 2 vakken ingekort, herkregen hun vroe gere afmeting, nieuwe dagkanten, midden-stijlen en traceeringende beide geschilderde vensters, die van 1541 en 1547, werden door Schouten van Delft zoo goed mogelijk met het daarvan in het Gemeente Museum alhier nog aanwezige hersteld en een 3 tal ter plaatsing aangeboden nieuw geschilderde vensters, in alle dank baarheid aanvaard. Binnen het hooge koor werd op het muurwerk, boven den triomf-boog, geschilderd op een geslingerd lint het monogram van Christus, met de woorden:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 67