BIJDRAGE TOT DE GESCHIEDENIS DER 62 komen, en u veel van doen voorbij zien. De invloed der belichting op eene kerk-ruimte, hoe eenvoudig ook, al is het maar een zaaltje, is van buiten gewone beteekenis, bijna even groot als die harer ver houdingen zijn die beide factoren, wat zij in de gegeven omstandigheden kunnen zijn, dan heeft er een goede geest bij den bouw over die kerk gewaakt, zoo niet, dan mist zij de stemming, die zij hebben kon, die zij hebben moest. De Sint Jacobs-kerk alhier is één van die weinige gebouwen, welke in plan-vorm, opstand, verhouding en belichting zóó gelukkig zijn gedacht en uitgevoerd, dat, al wat er vroeger of later ook verkeerds in mocht zijn uitgevoerd of aangebracht, daarin als het ware onop gemerkt verdwijnt, voorbijgezien wordt, vanwege het buitengewone, dat u er in treft, dat u roept. Dat eruit verbannen prachtige zonnelicht, het doet u missen het hoogere, dat het geeft, maar toch blijft ge dankbaar, dat er nog niet meer warm licht aan ontnomen is, wat er nog aan warm licht is gebleven, dat blijft u treffen, door hetgeen het is en geeft en spreekt. onwillekeurig plaatst men zich dan ook, om het gebouw, om de kerk-ruimte te genieten tegenover die vensters, achter welke de blauwe lucht en het groen der boomen van het voormalig kerk-plein een steeds in toon wisselende, warme, rustige, van leven tintelende achtergrond vormen, terwijl achter u een grijs en vaak koud licht invalt. Het warme gouden zonnelicht, is nog altijd de grootste, de geniaalste kerk-schilder, beurtelings op zijne onover trefbare wijze alles even in vollen glans brengend, de schaduwen verdiepend, het relief verhoogend, pracht- momenten soms aanbiedend, om dan weder iets verder, al wat goed is in dubbele waarde even te doen uit- wat minder goed mogt zijn, te

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 79