W. MOLL Tegenover den titel is een afbeelding geplaatst van een ruiterstandbeeld, dat zich aan den Dom te Bamberg bevindt. Prof. Dr. F. Philippi te Münster heeft in een artikel in Oud-Holland (39e jg. bl. 69) de waarschijn lijkheid betoogd, dat men hier een beeld van den Roomsch-Koning Willem II voor zich zou hebben. Dat zou dan een authentiek portret van den stichter van 's Gravenhage zijn en als zoodanig schijnt opneming in het Haagsche Jaarboek gerechtvaardigd. Moge het boekje met dezen zijn afwisselenden inhoud een gunstig onthaal vinden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 7