GROOTE OF ST. JACOBS-KERK 63 Het orgel, oorspronkelijk bescheiden in afmeting, is echter in 1601, in 1709, en in 1883 telkens vergroot en op advies van den orgelmaker steeds meer vóóruit geplaatst, zonder dat daarbij voldoende gelet is of en in hoeverre zulks het kerk-geheel kon of zou storen. Nu tijdens de restauratie der kerk dat orgel uiteengenomen, geheel verwijderd en schoongemaakt is, hetgeen een f 10.000.moet ge kost hebben, is verzuimd door vermindering van breedte en hoogte het storende van zijn te groot weg te nemen, verzuimd ook, om er van boven, ter weerszijden wat daglicht aan te brengen, hetwelk het kerk-geheel vraagt, en nog aan te brengen is. Die veel te donkere inkijk op en boven en achter het groote orgel, de westtravée, bijna geheel vullend, is fout, dat orgel had daar niet moeten komen, het verstoort de geheele west-zijde 1), doch men vergeet zulks, ziende staande aan de west-zijde in het statige koor met zijn rijke belichting, eene waardige bestemming vragend. Die nu zoo stugge cement-kolommen in het schip, al de charme missend die een echte kolom kan hebben, met heur vreemd-soortige meer rozet- dan blad-vormige kapiteelen, hinderen u slechts één oogenblik, gedekt als zij gelukkig grootendeels zijn door gestoelten. Ook de vrij onbeholpen wijze waarop de ribben van het houten gewelf gedragen worden niet, aansluiten niet, maar be ginnen boven de kapiteelen der daartoe oploopende halve kolom-schaften der vierling-pijlers bij het begin van het koor, valt u ternauwernood op, het kerk-geheel, doet u deze en al die andere kleinigheden voorbijzien, het monu ment spreekt zóó indrukwekkend, dat ge dat, wat er fout in is, meestal niet eens opmerkt. Dat juist is het kenteeken van het ware monument, dat het u zóó treft, zóó pakt, dat ge onder den indruk van het geheel, al wat u zou kunnen hinderen, voorbijziet, niet eens ziet. Verplicht om ten minste coste de oude cranck ge worden kercke te herstellen, zijn de meijsters in 1434

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 80