daartoe geroepen en hen des werks verstaende, door hier het systeem van dwars-travées met hooge vensters toe te passen, en de onnoodig geworden kolommen en bogen te verwijderen, gekomen tot een even verrassend als grootsch geheel, van eigenaardige ruimte-werking of ruimte-beweging, eenvoudiger, elastischer en onkost baarder, dan eenig ander type. In hare afmetingen, uitvoering en effect is zij inderdaad eenig in dit type, dat bij verdere toepassing, een geheele ommekeer in onzen kerken-bouw had kunnen geven, doch de tijd was daartoe voorbij, en in den Protestant- schen tijd die er op volgde, hadden wij geen kerkelijke bouwmeesters meer van eenige beteekenisen nadien, gedurende bijna anderhalve eeuw, ook geen Protestantsche kerken van eenige beteekenis meer te bouwen. 64 BIJDR. TOT DE GESCH. DER GR. OF ST. JACOBS-KERK

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 81