DE RESTAURATIE VAN HET ORGEL IN DE EVANGELISCH LUTHERSCHE KERK TE ’S-GRAVENHAGE De voorbereiding, de bouwgeschiedenis en de verdere lotgevallen van het hierboven vermelde instrument, dat in 1762 in gebruik werd genomen, wordt door de be schikbare documenten noch door het orgel zelf voldoende opgehelderd. Uit een onderzoek, waarvan de heer Mulder de resultaten publiceerde in dit Jaarboek (1913, blz. 68 vlg.) blijkt, dat in 1751 onderscheidene gebre ken aan het destijds bestaande orgel geconstateerd werden en dat herstellingen hoog noodig waren. De uitvoering dier herstellingen werd 27 Maart van dat jaar opgedragen aan den orgelmaker Johan Heinrich Hartmann Batz te Utrecht voor f3500..-. Oppervlakkig beschouwd is daarmede in overeenstemming een inscriptie, die zich bevindt in de windkast van de C-lade van het hoofdmanuaal Johan Hendrick Hartman Batz orgelmaaker te Utrecht den 20 Juni 1752. Niet onwaarschijnlijk heeft één en ander den hoog- leeraar F. J. Domela Nieuwenhuis gebracht tot de DOOR J. W. ENSCHEDÉ. 5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 82