INHOUD. 1 4 9 Driel 15 18 65 78 125 128 98 104 H. M. Koningin Wilhelmina (18981923) door Dr. W. Moll In Memoriam L. J. Hageraats door W. Baron Snouckaert van Schauburg In Memoriam J. C. Vermaas door P. Hoogen- raad In Memoriam Jhr. O. J. A. Repelaer van door C. H. Peters Bijdrage tot de geschiedenis der Groote of St.Jacobs- kerk en mede tot die van het dorp„Die Haghe” door C. H. Peters De restauratie van het orgel in de Evangelisch Luthersche Kerk te 's Gravenhage door W. Enschedé Een 18e eeuwsche kroniek. Uittreksels uit „Obser- vationes Tumultuariae” van Bijnkershoek en Pauw door Mr. A. S. de Blécourt De Loterijzaal door H. Pothoven 1779. Nieuwe aanwinst van het Mauritshuis door Mr. A. Staring Den Haag in Noord-Holland? door J. Smit Nieuwe straatnamen vastgesteld sinds de opgave in het vorig Jaarboek en tot het einde van 1922 in alphabetische orde Opgave der geschriften en tijdschriftartikelen be treffende 's Gravenhage in 1922 verschenen voor zoover ter kennis van de Redactie gekomen Bladz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 8