GELISCH LUTHERSGHE KERK TE 'S GRAVENHAGE 73 dit plan. de plaatselijke toestand zoo, dat zulks bouwkunstig mogelijk bleek. Er kon van een en de uitkomst heeft bewezen hoorde o. a. de windtoestel, die door de aan te brengen ventilator buiten gebruik zou komen. Ik meende zulks te moeten aanraden om de histoire-future. Ook elders is het gewoonte zulk een ventilator aan te brengen, wat dan tevens gemeenlijk gepaard gaat met het opruimen van de oude constructie. Zulks was o. a. gebeurd in de Nieuwe kerk en de Hersteld Evangelisch Luthersche kerk, beiden te Amsterdam en de Groote kerk te Haarlem. De vrees leek, en lijkt me, niet denkbeeldig, dat bij de toenemende electrificeering van ons land, stel over vijf en twintig jaar, de oude constructie alleen nog uit de literatuur gekend zou kunnen worden. Zulks is voorkomen door het behoud dier constructie in dit orgel, die toevallig van goede hoedanigheid, daarbij voor een typeerende gehouden kan worden. Slechts is één der scheppen opgeofferd moeten worden, wat, ge zien uit het oogpunt der histoire-future van betrekkelijk ondergeschikt belang is. Intusschen zou met deze voorstellen, die inderdaad ten uitvoer zijn gebracht, niet voldaan zijn aan de billijke en gerechtvaardigde begeerte naar meer moderne klankmiddelen. Ik heb toen geadviseerd deze te doen aanbrengen als een uitbouw van absoluut modern ka rakter, maar toch zoo dat het geluid daarvan zoo in détails als in samenspel zich zou aanpassen en zou kunnen samensmelten met het historische geluid van het bestaande oude orgel, waaraan, behoudens de nood wendige mechanische verbindingen, overigens niet ge raakt zou behoeven te worden. Zoo zouden alle partijen bevredigd kunnen worden de juistheid van Gelukkig was constructief en ruimte gevonden worden door het metselen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 91