GELISCH LUTHERSCHE KERK TE ’S GRAVENHAGE 77 i. Zonder de krachtige en tactvolle medewerking van het bestuur van het Orgelfonds en in het bijzonder van zijn voorzitter, den heer J. Th. Viehoff zou voorzeker niet bereikt zijn, wat bereikt is. Dat is ook, terecht door anderen begrepen, en het was niet meer dan een erkenning van wezenlijke verdiensten, dat een sedert in de kerk aangebrachte gedenkplaat aan die erkenning uiting geeft en voor het nageslacht de herinnering daaraan zal bewaren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 95