70 258 19 INHOUD. Bladz. 1 Buiten- 245 254 358 363 478 390 444 474 64 Hoe den Haag zijn Cingels kreeg door Dr. H. E. van Gelder De behuizing van de Eerste Kamer der Staten- Generaal door Mr. H. Zillesen Jozef Israëls door Dr. Jan Veth Die Haghe als ambacht, parochie en waterschap tot het einde der 16e eeuw door N. J. Pabon De verdwenen huizen Prinsegracht 9 en hof 28 door Mr. A. Staring Leonard Temminck. Een Haagsch portretminia- turist door Mr. A. Staring Enkele bladzijden uit het verleden van het Sint- Nicolaas-Gasthuis in het dorp „die Haghe” door C. H. Peters Een Haagsche preekstoel op het eiland Texel door Dr. E. J. Haslinghuis De boekerij van Mr. Johan Meerman door A. J. De boekerij de Mare. Op leven en dood. Eenige feiten en beschouwingen betreffende het tweede beleg van Leiden door J. Smit De Duincommissie 1847-1923 door C. A. Besanger Nieuwe straatnamen vastgesteld gedurende 1923 Opgave der geschriften en tijdschriftartikelen be treffende ’s-Gravenhage in 1923 verschenen voor zoover ter kennis van de Redactie gekomen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 10