De Beek zette zich dan verder voort langs de Zuid en Oostzijde van het hof en liep langs de tegen woordige Heerenstraat en Bleyenburg naar het Bosch. Als in 1671 er een kwestie rijst tusschen de magistraat van 's Gravenhage en de Rekenkamer over het repareeren van de straten, wordt het grafelijkheidsgebied, dat ten laste komt van de Rekenkamer, volgens de acte daarvan in het Pap. Reg. 2 fol. 427vs vlg., op de volgende wijze begrensd: „alle de straeten en de straetjes gelegen ten noorden ende oosten van de beek, beginnende van de Zuydpoorte van den Hove, (d.i. de poort tegenover het Spuy, ook wel Cockenpoort genoemd), daer onder be grepen het Buytenhof ende Plaets, tot aen de heulstraet toe in het Noorden, laatende de noordelijke helft van de voorn, heulstraete onder den Hage voorn. Den Kneuterdyck met de hooge Nieuwstraet ende het Hartogh straetje. De straet ten westen de Kloosterkerk, tot aan de poort van het klooster ten noorden. Voorts alle de straeten en de straetjes, gelegen be snijden den Dennenweg (tegenwoordige Kazernestraat), welcken Dennenweg ofte achterstraet van het Voorhout onder Den Haeg werd gelaeten, beginnende in het westen van de poort gestelt bij het huys van den heere van Couwerve, tot aen het bruggetien van de Maliebaen (tegenwoordig Maliestraet) inclusieve in het oosten. Dat de straet, langs de gracht besuyde het voorn, bruggetje bij de Maillebaen, genoemt de Santsloot tot aen het nieuwe Voorhout, met de straetjes besuijden de voornoemde Denneweg naer het Voorhout blijven sal aen de besorginge van de heeren Raden ende Meesteren van de Reeckeningen over haer Ed. Groot Mogende domeijnen. Van gelijcken de Vijverberg van de plaats aff oostwaerts aen voorbij de Doelen tot aen de WATERSCHAP TOT HET EINDE DER 16E EEUW 91

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 113