WATERSCHAP TOT HET EINDE DER 16E EEUW 93 categoriën van inwoners van die Haghe te bespreken. ff1. Beleening. In de eerste plaats dan gaf de graaf verschillende gronden in leen uit, zooals b.v. in 1324 des maenendachs na Sinte Lambrechts dach, op welken dag Graaf Willem Pieter Kerstens Spiegelsz. beleent met vijfthalf morgen lants legghende int Haghe Ambacht binnen desen marken x). ff2. Schenking..Ofwel de graaf schonk eenvoudig land weg aan personen die hem verschillende diensten hadden bewezen, b.v. 1354, Vridachs na onser vrouwen dach annuntiatio, Hertog Willem doen cond allen luden, dat wi ghegheven hebben ende geven Dire van Tienen, onsen clerc, sestien hont lants, die ghelegen siin int Haghe ambacht2). g3. Erfhuur. Maar het grootste deel van den grond werd in huur uitgegeven. In de rentmeestersrekeningen van Noordholland komt verantwoording van deze huur voor. In die van 1316 is alleen sprake van „lanthure”. Toevalligerwijze is achter in die rekening opgenomen een lijst van „afterstal van lanthure”, in Haghe-ambacht en daaruit leeren wij (later wordt op deze indeeling van die Haghe nog wel teruggekomen), dat „up de vene” (de buurt van Veenestraat, Vlamingstraat, Wagenstraat) gevestigd waren 129 lanthuren, „up de gheest” (de buurt van Torenstraat, Visschersdijk, Gheest) 125 lant huren, en de Meente t’Eyckenduynen 23 en verder nog 5 in de Cnoopstoc en 4 in het lanengiersterlant, waarvan de Cnoopstok bij Eikenduinen is gelegen. In de „verclaringhe van alle des graven renten in Noorthollant, Woerden en Oudewater*'3) van den jare 1334 zijn de respectieve landhuren 102, 174, 28, 4 en 1 Leenk. EL 1 fol. 45. a) Leenk. EL 25 fol. 59vs. 3) Werken Hist. Gen. N.R. 21. blz. 154 en vlg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 115