r 524 I 532 489 500 Kroniek over 1923 Alphabetisch register Jaarverslag van de „Vereeniging „Die Haghe” over 1923 Naamlijst der leden van de Vereeniging „Die Haghe” op 1 September 1924 I Bladz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 11