DIE HAGHE ALS AMBACHT, PAROCHIE EN 100 en vlg. Zij hadden hem n. 1. te dienen, „in allen saken onser Herberge toebehoerende”. Ongetwijfeld rustten deze diensten op den grondhofgrond is uitteraard bezwaard met hofdienst. In 1313 bepaalt de graaf, „dat soe wie lant coept ofdat hem anbesterft, dat hier voermaels onse Vorders dienst scoudich was off noch dienst scul- dich es ons off onsen nacomelinghen, dat hij van die lande diene in alder manieren ende alsoe groet, alser onse ouders Grave van Hollant den dienst up gezet hebben” 1). Als de Abdij van Koningsveld binnen het Hof van Delft grond koopt, toebehoorende aan dat hof, bepaalt de graaf op 24 Juni 1251 2) als gunst, dat dat land vrij zal zijn van cyns, die „huerwair” genoemd wordt (vrij van erfhuur dus) verder vrij van beden, van schatting en van diensten, „die men hofdienst heet”. De hofdiensten van de „bueren uter Hage” zullen dus ongetwijfeld als diensten vastzitten aan den hofgrond. Waarin bestonden die diensten nu? Dat worden we gewaar uit een privilegie van 1400 3) gegeven aan die van ’t Oostambacht van der Haghe. „In den eersten soo sullen onse goide Lude van der Haghe voirscr. ons onse nacomelinge ende onser Herberghe binnen der Haghe dienen ende doen dienen in allen saken onser Herberge toebehoerende, gelike dat sy ende hoir vor deren ons ende onse voirvorderen tot desen dage toe gedaen hebben, dats te weten, dat si ons dienen sullen mit veertien wagen ende elke wagen vier paerde tusschen Hairlem ende der Mase ende tusschen Oudewater ende Woerden ende der Mase, voir ons, onsen Raide, onser Paneterien, bottelriën, coken ende waerderobbe in alle Fr. Register, fol. 1. v. Mieris I 262. ■1) Fr. Reg. fol. 3vs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 122