DR. H. E. VAN GELDER. HOE DEN HAAG ZIJN CINGELS KREEG DOOR In de Gemeentelijke Prentverzameling bevindt zich een groote kaart van onze stad, welke geheel afwijkt van alle andere. Zij vertoont ons het gansche eindzestiende- eeuwsche den Haag, omsloten door een cirkel van wallen, bolwerken en grachten, een geduchte vesting gelijk. Is die afbeelding pure fantasie van een ondernemend strateeg, of heeft zij werkelijk historische beteekenis? Die vraag kwam reeds jaren geleden bij mij op, toen ik de kaart voor het eerst zag, maar ik heb tot nu toe geen aanleiding gehad haar nader onder de oogen te zien. En zooals dat gewoonlijk met dergelijke dingen gaat: eenmaal begonnen, opent het onderzoek verschil lende gezichtspunten, voor de algemeene historie onzer stad niet zonder belang. Allereerst bleek mij, dat de kaart niet op zichzelf staat, maar dat in de kaartenverzameling van het Algemeen Rijksarchief nog een tweetal kaarten gevonden worden, welke eveneens eene versterking van de stad afbeelden. Hoewel het feit dat den Haag bedoeld is niet twijfel achtig kan wezen, aangezien het Binnenhof en enkele bekende gebouwen binnen de wallen geteekend zijn, is een nadere tijdsbepaling, dan dat zij uit het einde der 16de eeuw moeten wezen, waarop papier en schrift duiden, 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 12