166 DIE HAGHE ALS AMBACHT, PAROCHIE EN J) Groen Register Rekenkamer. 2) Groen Register Rekenkamer. 8) Zwart Bont Register Rekenkamer. 4) Merula, Wildernisse I bl. 56 en vlg. 5) Geluwe Register Rekenkamer. 14 September 1460 x): bepaling dat de muur achter het Voorhout op 9 voet hoogte moet worden gebracht, de slooten moeten uitgegraven worden de portiers moeten de overtreders der ordonnantie’s op het bosch gevangen nemen, uitgezonderd personen van hoogen rang, tegen wie ze alleen mogen getuigen; de rent meester vervolgt jachtdelicten. 12 Januari 1461 2). Vernieuwing van de ordonnantie van 1460de konijnen moeten uitgeroeid worden wegens de vernieling van het jonge hout. Houders van snip- hangen worden met 10 beboet. 18 Juni 1498 3). Wederom bepaling omtrent de hoogte van den muur achter 't Voorhout; het rijden met paard en wagen door het bosch verboden wegens de jacht op konijnen en grof wild wegens dien reden tevens sluiting der poorten. Verbod van het schieten met pijl en boog en ’t los laten loopen van honden op boete van 10 ft’; ’t sniphangen wederom verboden beplanting der slooten van het bosch met doornen en bramen. Berechting der strafzaken door stedehouder en raad. 26 December 1517 het algemeen placaat op de wil dernissen en bosschenhet jachtgerecht wordt gevormd door houtvester en meesterknapen. 1530 B). Vernieuwing der ordonnantie van 1517: verbod van ’t rijden dwars door 't bosch heen, en van ’t maken van nieuwe wagenwegen't vangen van snippen toegestaan aan wie er toe gerechtigd waren. En zoo zijn er nog talrijke ordonnantie’s te vinden in de memorialen van ’t Hof; o.a. van 6 April 1547,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 188