J DIE HAGHE ALS AMBACHT, PAROCHIE EN 170 Fr. Reg. fol. 77. No. 17'. charterverzameling Gem. Arch. Ea/n$ O./\. O»,?. rw van geeft als tegenprestatie voor geleende pacht er gelden. Hun sterke positie komt vooral uit in de verkiezing van schepenen. Volgens privilegie van 1513 1), worden de 7 schepenen voor twee jaar gekozen door den baljuw (die dan aangesteld is op nominatie van de buren), uit een voordracht van 14 personen, opgemaakt door de vroed schap uit de buren. Om schepen te kunnen wezen, moet men drie jaar buurman zijn geweest. Ze worden beëedigd door den baljuw in presentie van de vroedschap. Waarschijnlijk zal de baljuw wel spoedig na 1505 zijn oude dingbank, die zoo vaak herstelling noodig had, verlaten hebben voor een betere zaal. Ongetwijfeld zal de vierschaar van den baljuw wel verplaatst zijn naar het schepenhuis, want in een accoord van 1514 tusschen baljuw en vroedschap 2) wordt gesproken van de nieuwe justitiekamer in het raadhuis, welke kamer toen al in gebruik scheen te zijn. Voor die nieuwe justitiekamer zal ’t oude raadhuis zon der eenigen twijfel vergroot en uitgebreid zijn geworden. En nu lezen we in ’t Hofboek van 1512, dat eraan de oostzijde van het kerkhof een huis getrokken is bij het oude raadhuis van die Haghe, welke uitbreiding van het raadhuis dus hoogstwaarschijnlijk in verband zal gestaan hebben met de vermeerdering van de functies der schepenen. b. De Magistraat van der Haghe na 1505. 1. Het dagelijksch bestuur berustte, zooals vóór dezen tijd, bij baljuw, schout en schepenen. Baljuwschap en schoutambt zijn in de 16e eeuw nog gescheiden: in de volgende komen ze in één hand. Als er in 1559 twee

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 192