DIE HAGHE ALS AMBACHT, PAROCHIE EN 180 Evenzoo had deze heer van Wassenaar in leen de tienden in Hatscamp (Escamp), zooalsmen bij de Fremery kan lezen op bl. 173, welk gebied in het ambacht van Wateringen blijkt te liggen. Immers op bl. 179 no. 63, lezen we „in Wateringhe: Gherart Dode, den tiende in Hatscamp, die helft jegens den here van Wassenare”. Maar een ander gedeelte van Hatscamp was in het ambacht van Monster ge legen, bl. 189 no. 235: „in Monsterambacht: JanEverarts- soene II morghen landes in Haetscamp”. Een ander gebied, Segbroek, behoort ook later tot die Haghe. Maar volgens ditzelfde leenregister maakt de heer van Wateringen op dit gebied aanspraak als zijn leen, bl. 289 no. 251: „Dominus Gerardus de Wate ringhe: voert te Winendael de mer ende een deel Seg- broecks, alse hi zeghet, maer die grave wils hem niet bekennen’’. Maar daarnaast vinden we in dit leenregister ook landen in leen uitgegeven in Haghe-ambacht (bl. 181, 183, 187, 188), waaruit dan volgt dat Haghe- ambacht reeds een bepaald juridisch gebied die Haghe die Haghe het gebied Zoodat we kunnen concludeeren, dat op tijd die gebieden als Haghe-ambacht, Scheveningen etc. bij elkaar gevoegd zullen zijn tot die Haghe en door den graaf geëximeerd tot zijn persoonlijk gebruik, of liever gezegd, dat deze gebieden Scheveningen, Haets camp, Segbroek en de Miente, gevoegd zijn bij het gebied, dat rondom het grafelijk slot gelegen heeft, of rondom het oude jachthuis, dat hier gestaan moet hebben, en welk laatste gebied oorspronkelijk het Haghe-ambacht of die Haghe is genoemd, terwijl, na de bijvoeging der andere gebieden, de naam die Haghe of Haghe-ambacht is overgegaan op het gansche gebied. Of nog anders uit was, vóór dat was gevormd en derhalve bij de vorming van een onderdeel daarvan zal uitmaken, evenals van Scheveningen, Haetscamp, enz. een bepaalden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 202