DIE HAGHE ALS AMBACHT, PAROCHIE EN 182 deelte van Hatscamp of Escamp bij Wateringen behoorde, en dit moet dan ongetwijfeld West-Escamp zijn geweest, dat een ander deel met de Miente bij Monsterambacht behoorde, dat Segbroek misschien niet in leen was uitge geven en derhalve een afzonderlijken ambachtsbewaarder heeft gekregen of ook misschien, om daar mede een einde te maken aan twisten tusschen den graaf en den heer van Wateringen en dat Scheveningen oorspronkelijk een Wassenaarsch leen was. De vraag is nu: wanneer zullen deze verschillende gebieden tot één rechtsgebied vereenigd zijn, m. a. w. wanneer zal die Haghe, die zich uitstrekte van de Zijt- winde tot aan de Loozerlaan, gevormd zijn? Het is ondoenlijk, bij gebrek aan gegevens, het juiste jaartal hier voor te vinden. Maar dat neemt toch niet weg, dat op grond van allerlei gegevens die tijd wel eenigszins te be palen valt. In het algemeen kan men zeggen, dat die Haghe gevormd zal zijn, toen het hof van den graaf hier gevestigd is geworden en dat die Haghe ongetwijfeld éérst als juridi sche grootheid bestond, vóór ze tot parochie werd verheven. En dan kan men om te beginnen, allereerst hierop den nadruk leggen, dat de juridische grenzen van een gebied in de middeleeuwen in den regel samenvallen met zijn kerkelijke grenzen, en omgekeerd. M. a. w. dat, als een gebied een zelfstandig rechtsgebied wordt, de grenzen van dat rechtsgebied zich dekken met die van zijn kerkelijk rechtsgebied, of in dit onderhavige geval, dat de grenzen van het juridische gebied van die Haghe dezelfde moeten zijn geweest als van de parochie van der Haghe. Ook de parochie van der Haghe strekte zich uit van de Zijtwinde tot de Loozerlaan. In het algemeen kan men zich voor de gelijke begrenzing van wereldlijk en kerkelijk rechtsgebied in de middeleeuwen beroepen op de kaart van de kerkelijke indeeling van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 204